W związku z sytuacją w kraju, szkolenie z dnia 28 marca 2020 r.odbędzie się w innym terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani w późniejszym czasie.

Niedyrektywne metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Wspomaganie kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu.

Model Responsywny.  Od świadomego uczestniczenia do konstruktywnej zabawy

RESPONSYWNOŚĆ jako umiejętność dostrojenia własnego układu nerwowego do układu nerwowego dziecka z wyzwaniami rozwojowymi. Responsywny partner stara się odpowiedzieć na aktualne potrzeby, zachowania i komunikaty osoby z wyzwaniami rozwojowymi bezpośrednio po ich wystąpieniu. Responsywna odpowiedź dotyczy przede wszystkim reagowania, stwierdzania lub działania na rzeczywisty “stan” dziecka.  Biorąc pod uwagę, że każde zachowanie to komunikat, odpowiedzią dorosłego na oznaki stresu dziecka będzie pomoc w zniwelowaniu go aniżeli stawiania wymagań.

Responsywny partner kształtuje w sobie umiejętność czekania na przetworzenie przez dziecko z wyzwaniami rozwojowymi informacji ze świata zewnętrznego a podczas odpowiedzi (sprzężenie zwrotne) bezpośrednio zareaguje.

Zabawa odgrywa w życiu dziecka bardzo ważną rolę. Jeżeli masz w swojej placówce czas i miejsce na zabawę ze swoim podopiecznym zapraszam Cię na warsztat.

PROGRAM:

Moduł 1. PODSTAWOWY

Cześć 1. Teoria połączona z praktyką (ok. 1,5 godz.)

 1. Zebranie informacji od uczestników na temat ich doświadczeń z zabawy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowym.
 2. Ujęcie zorientowane na dziecko. Przedstawienie kierunku podejścia wraz z głównymi założeniami.
 3. Moje imponderabilia. Wspólnie przyjrzymy się pewnym ukrytym mechanizmom, które mogą niekorzystnie wpływać na pogłębianie relacji z dzieckiem podczas zabawy spontanicznej i/lub kierowanej.
 4. Zasady prowadzenia zajęć. Wyłożenie zasad opartych na teoretycznych podstawach oraz praktycznemu doświadczeniu.
 5. Ukierunkowanie i modele relacji w ujęciu zorientowany na dziecko. Przedstawienie dwóch pomocnych i różnych od siebie modeli interakcji.
 6. Neurocepcja – czyli współregulacja opiekuna/terapeuty z dzieckiem. Mentalizacja i teoria przywiązania.
 7. Makro i mikro analiza wzajemnych relacji. Wytypowanie kluczowych aspektów relacji potrzebnych podczas wzajemnych interakcji z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi.

Cześć 2. Zabawa z perspektywy praktycznej w ujęciu zorientowany na dziecko (ok. 2,5 godz.)

 1. Koło interakcji. Przyjrzymy się kole interakcji, które w zabawie z dzieckiem w modelu responsywnym chcemy kształtować i wzmacniać.
 2. Kontakt wzrokowy, komunikacja niewerbalna i Naprzemienność.
 3. Formy zabaw z perspektywy teorii i praktyki. Rozróżnimy formy zabaw dzieci, których uwaga skoncentrowana jest na inny obiekt lub bodziec niż nasza (dorosłych).
 4. Ujęcie relacyjne jako proces. Przedstawienie badań z praktycznej strony na temat procesu jaki zachodzi podczas zajęć zabawowych z dziećmi.
 5. Przykładowy opis zabaw z poszczególnych form. Analiza filmu, praca w grupach.

Cześć 3.  Techniki sprzyjające budowaniu relacji w modelu responsywnym (pok. 2,5 godz.)

Część ta jest zakończeniem i jednocześnie początkiem dla modułu 2 (rozszerzonego). Przedstawienie kluczowych technik w zabawie z dziećmi.

 1. Reagowanie – techniki. Praca w grupach, diadach.
 2. Działanie – techniki. Praca w grupach, diadach.
 3. Stwierdzanie – techniki. Praca w grupach, diadach.
 4. Równoważne – techniki. Praca w grupach, diadach.

Cześć 4. Zakończenie i podsumowanie.

Na podstawie wiedzy przekazanej w tym module (Moduł 1 – PODSTAWOWY) uczestnik warsztatów nagrywa swoją wzajemną interakcję z dzieckiem. Ten nurt to nieustająca nauka. Nauka siebie i dziecka. Dlatego nagrywając filmy możemy obserwować przebieg zabaw, interakcji. Możemy śledzić postępy i refleksyjnie omawiać fragmenty interakcji. Świadomość stosowania konkretnej techniki w danym momencie to klucz do zdobywania coraz to nowszych umiejętności. wspieranie tych obecnych zarówno dla dziecka jak i osoby dorosłej. W module 2 (rozszerzonym) oprócz nowej partii praktycznej i teoretycznej wiedzy koncentrować się będziemy na pracy uczestników warsztatu.

PROWADZĄCY:

Kamil Lodziński – logopeda, pedagog specjalny, terapeuta AAC, założyciel Alternatywnego Brzmienia Słów. Ponadto Terapeuta II stopnia metody Growth Through Play System. Terapeuta metod opartych na relacji w Stowarzyszeniu „Potrafię więcej”. Ukończył liczne szkolenia dotyczące porozumiewania się w sposób wspomagający i alternatywny (AAC). Pracuje z dziećmi i młodzieżą, opierając się na działaniach mających na celu ułatwienie tym osobom komunikacji z otoczeniem za pomocą indywidualnych systemów komunikacyjnych.

CENA: 300 zł

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

TERMIN 1: 25 stycznia 2020 r.

TERMIN 2: 28 marca 2020 r.

TERMIN 3: 23 maja 2020 r.

 

Dokładne godziny szkolenia podamy w późniejszym terminie.

Zgłoszenie telefonicznie pod numerem 721 820 164

lub na adres e-mail: poradnia@unlock.wroclaw.pl