O SZKOLE

Misją szkoły jest stworzenie możliwości włączenia dzieci ze spektrum autyzmu do społeczeństwa poprzez nauczenie ich zawodu, tak by mogły samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu. Stworzyliśmy Szkołę Branżową “UNLOCK” jako kontynuację Niepublicznej Szkoły Podstawowej “UNLOCK”, aby dzieci mogły kształcić się w miejscu dostosowanym do ich potrzeb. Chcemy wykształcić ich w zawodzie fotografa – wybór akurat tego konkretnego zawodu wynika zarówno z zainteresowań naszych uczniów, jak też z faktu, iż mieści się on w obszarze optymalnego funkcjonowania z uwagi na ograniczenia ASD. Z czasem w Szkole Branżowej “UNLOCK” poszerzymy ofertę nauczania zawodów.

W następnym kroku planujemy stworzyć kompleksowy zakład pracy, w którym nasi uczniowie mogliby swój zawód wykonywać. Mamy ogromną nadzieję, że w przyszłości nasze dzieci nie będą musiały korzystać z opieki społecznej, wręcz przeciwnie – samodzielnie poradzą sobie w życiu. Znacząca większość naszych uczniów to dzieci wysokofunkcjonujące, mieszczące się w normie intelektualnej. Ich problemy sensoryczne, społeczne oraz emocjonalne sprawiły, iż nie mogły kontynuować nauki w szkołach ogólnodostępnych – z uwagi na zaburzenia w przetwarzaniu bodźców oraz ze względu na ich nadmierną ilość. U tych dzieci często ujawniały się zachowania trudne, a w szkołach specjalnych, które są adresowane przede wszystkim dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, nie było dla nich miejsca. Tak więc większość naszych uczniów realizowała obowiązek nauczania szkolnego w formie edukacji indywidualnej lub domowej. W naszej szkole uczniowie mają możliwość doświadczania kontaktów z rówieśnikami oraz nauki w pełnym zakresie podstawy programowej. Szkoła zapewnia również różnego rodzaju terapie dostosowane do potrzeb każdego dziecka, które prowadzone są w bardzo wysokich standardach.