Kadra Zespołu Szkół Niepublicznych „UNLOCK”

Rok szkolny 2021/2022

Lp.

Funkcja

Kwalifikacje, szkolenia, kursy

1.

Dyrektor Zespołu Szkół

Organizacja i zarządzanie oświatą

Pedagog specjalny

Psychoterapeuta

Terapia integracji sensorycznej 

Terapia kinezjologii edukacyjnej 

Terapia pedagogiczna

Psychologiczne wspieranie dzieci i młodzieży z trudnościami 

Metoda dobrego startu 

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

2.

Wicedyrektor Zespołu Szkół

Organizacja i zarządzanie oświatą

Uprawnienia do nauczania chemii i informatyki

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

3.

Wychowawca kl. 1-3 – nauczyciel

Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

Trening umiejętności społecznych dzieci ze spektrum autyzmu (TUS)

Pedagogika, resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji

Oligofrenopedagog

4.

Wychowawca kl. 1-3 – nauczyciel, koordynator klas młodszych

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Oligofrenopedagog

Komunikacja alternatywna AAC

Terapia ręki  i zaburzeń motoryki małej

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Historia

5.

Wychowawca kl. 1-3 – nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką

Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Sala Doświadczania Świata

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

6.

Wychowawca kl. 1-3 – nauczyciel

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Szkolenie w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

7.

Wychowawca kl. 4-8 – nauczyciel matematyki

Uprawnienia do nauczania matematyki i przyrody

Komunikacja alternatywna AAC

Oligofrenopedagog

Trening umiejętności społecznych dzieci ze spektrum autyzmu (TUS)

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

8.

Wychowawca kl. 4-8 – nauczyciel chemii, fizyki

Uprawnienia do nauczania chemii i fizyki

Oligofrenopedagog

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Komunikacja alternatywna AAC

9.

Wychowawca kl. 4-8 – nauczyciel wf, biologii

 

Uprawnienia do nauczania wychowania fizycznego, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa

Oligofrenopedagog

Trening umiejętności społecznych dzieci ze spektrum autyzmu (TUS)

10.

Wychowawca kl. 4-8 – nauczyciel plastyki, techniki

Artysta plastyk, fotografia

Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ze spektrum autyzmu

11.

Wychowawca kl. 4-8 – nauczyciel języka polskiego, koordynator klas starszych

Filologia polska

Oligofrenopedagog

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

12.

Nauczyciel języka angielskiego

Filologia angielska

Komunikacja alternatywna AAC

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum  autyzmu

13.

Nauczyciel geografii i przyrody

Uprawnienia do nauczania geografii i przyrody

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

14.

Nauczyciel informatyki

Uprawnienia do nauczania informatyki i religii

15.

Nauczyciel muzyki

Kwalifikacje do nauczania muzyki

16.

Nauczyciel religii

Kwalifikacje do nauczania religii

17.

Nauczyciel-psycholog

Psycholog kliniczny

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

18.

Nauczyciel-psycholog, koordynator psychologów

Psychologia kliniczna

Diagnoza psychologiczna

Wczesna interwencja

Integracja sensoryczna

Oligofrenopedagog

Terapia i edukacja dzieci z autyzmem

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Terapia biofeedback

Terapia neurotaktylna

Komunikacja alternatywna AAC

19.

Nauczyciel-psycholog

psychologia

Filologia angielska

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

20.

Nauczyciel-psycholog

Psychologia

21.

Nauczyciel-psycholog

Psychologia

Komunikacja alternatywna AAC

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum  autyzmu

22.

Nauczyciel – psycholog

Psychologia

23.

Nauczyciel-pedagog

 

Pedagog

Seksuolog kliniczny

Terapeuta pomocy emocjonalnej

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

24.

Nauczyciel-logopeda

Koordynator komunikacji alternatywnej

Neurologopeda

Oligofrenopedagog

Filolog polski

Terapeuta biofeedback

25.

Nauczyciel – logopeda

Logopedia

Pedagogika opiekuńcza z terapią

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu

26.

Nauczyciel – fizjoterapeuta, koordynator zajęć terapeutycznych

Fizjoterapia

Terapia taktylna

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Sala Doświadczania Świata

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

Komunikacja alternatywna AAC

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum  autyzmu

27.

Nauczyciel – muzykoterapeuta

Muzykoterapia

28.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kwalifikacje w zakresie przedmiotów zawodowych – fotografia

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum  autyzmu

29.

Sekretarz szkoły

Administracja

Prowadzenie sekretariatu w jednostce oświatowej

Szkolenia w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu