KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH UNLOCK - ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  STANOWISKO 

KWALIFIKACJE DODATKOWE

1.

 DYREKTOR 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOTERAPEUTA

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

TERAPIA KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

PSYCHOLOGICZNE WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI – STUDIA PODYPLOMOWE – INSTYTUT PSYCHOLOGII 

 METODA DOBREGO STARTU 

 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

2.

 WICEDYREKTOR 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PEDAGOG WOKALNY

3.

KIEROWNIK GOSPODARCZY 

 

4.

REFERENT

 

5.

NAUCZYCIEL LOGOPEDA

NEUROLOGOPEDA

PEDAGOG SPECJALNY

6.

NAUCZYCIEL BIOLOGII

UPRAWNNIENIA DO NAUCZANIE PRZYRODY

7.

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

TERAPIA BIOFEEDBACK

LOGOPEDA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z TERAPIĄ

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

8.

PEDAGOG SPECJALNY

NAUCZYCIEL PLASTYKI

ARTETERAPIA

TERAPIA RĘKI

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

9.

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJNAUCZYCIEL FIZYKI I CHEMII

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

10.

NAUCZYCIEL HISTORII

PEDAGOG SPECJALNY

11.

NAUCZYCIEL RELIGII

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

12.

FIZJOTERAPEUTA

 

13.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

14.

NAUCZYCIEL PRZYRODY

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

 

15.

NAUCZYCIEL JĘZ. POLSKIEGO

 

16.

PSYCHOLOG SZKOLNY

PSYCHOLOG ROZWOJOWY DZIECI I MŁODZIEŻY

17.

PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOLOG

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA BIOFEEDBACK

18.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

PEDAGOG

TERAPIA RĘKI

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

19.

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

TERAPIA RĘKI

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

20.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

21.

NAUCZYCIEL PLASTYKI

 

22.

PSYCHOLOG Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

23.

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

UPRAWNIENIA DO NAUCZANIE PRZYRODY

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

24.

PSYCHOLOG Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

25.

NAUCZYCIEL JĘZ. ANGIELSKIEGO

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

26.

NAUCZYCIEL MUZYKI

 

27.

FIZJOTERAPEUTA

NAUCZYCIEL REHABILITANT

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA RĘKI

TERAPIA TAKTYLNA

TERAPIA KRZYŻOWO – CZASZKOWA

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

28.

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE – PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY – KIERUNEK MALARSTWO, SPECJALNOŚĆ FOTOGRAFIA  – MAGISTER SZTUKI

WYŻSZE STUDIUM FOTOGRAFII “AFA” – FOTOGRAFIA

POLICELANE STUDIUM FOTOGRAFII “PHO-BOS”

29.

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

NAUCZYCIEL TECHNIKI

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

DOKTOR HISTORII

PEDAGOG SPECJALNY

UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA: HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

30.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z PEDAGOGIKĄ SPECJALNĄ

31.

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PEDAGOG SPECJALNY

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

32.

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

33.

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA