KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH UNLOCK - ROK SZKOLNY 2019/2020

NAZWISKO I IMIĘ

STANOWISKO

KWALIFIKACJE DODATKOWE

E-MAIL

MGR JANKIEWICZ AGATA

(SP + SB)*

DYREKTOR

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

PEDAGOG SPECJALNY 

PSYCHOTERAPEUTA

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

TERAPIA KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

PSYCHOLOGICZNE WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI – STUDIA PODYPLOMOWE – INSTYTUT PSYCHOLOGII 

METODA DOBREGO STARTU 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

agata.jankiewicz@unlock.wroclaw.pl

MGR ŻYŁA ALICJA

(SP + SB)

WICEDYREKTOR 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

alicja.zyla@unlock.wroclaw.pl

MGR AMBROZIAK JUSTYNA

(SP + SB)

KIEROWNIK GOSPODARCZY 

 

finanse@unlock.wroclaw.pl

MGR JANECZEK MAGDALENA

(SP + SB)

REFERENT

 

zespolszkol@unlock.wroclaw.pl

MGR BŁACHUTA HANNA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL LOGOPEDA

NEUROLOGOPEDA

PEDAGOG SPECJALNY

blachutah.darlosu@wp.pl

MGR BŁACHUTA JADWIGA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL BIOLOGII

UPRAWNIENIA DO NAUCZANIE PRZYRODY

blachutaj.darlosu@wp.pl

MGR BRYJA JUSTYNA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

TERAPIA BIOFEEDBACK

LOGOPEDA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z TERAPIĄ

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

bryjaj.darlosu@wp.pl

MGR BRZEZIŃSKA AGATA

(SP + SB)

PSYCHOLOG

Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

TERAPIA BIOFEEDBACK

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

brzezinskaa.darlosu@wp.pl

MGR BUKO URSZULA

(SP + SB)

PEDAGOG SPECJALNY

NAUCZYCIEL PLASTYKI

ARTETERAPIA

TERAPIA RĘKI

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

bukou.darlosu@wp.pl

MGR CICHOŃSKA EDYTA

(SB)

NAUCZYCIEL J. POLSKIEGO

 

cichonskae.darlosu@wp.pl

MGR CUKROWSKA BEATA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL FIZYKI I CHEMII

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

cukrowskab.darlosu@wp.pl

MGR CZECHURA KAMIL

(SP + SB)

NAUCZYCIEL HISTORII

PEDAGOG SPECJALNY – W TRAKCIE

czechurak.darlosu@wp.pl

MGR CZUCZWARA URSZULA

(SP)

NAUCZYCIEL RELIGII

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

czuczwarau.darlosu@wp.pl

MGR FOGIEL – PAWŁOWSKA AGNIESZKA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PEDAGOG SPECJALNY

TERAPIA BIOFEEDBACK

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

fogielpawlowskaa.darlosu@wp.pl

MGR GAJEWSKA JOLANTA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL PRZYRODY

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

 

gajewskaj.darlosu@wp.pl

GAŁKOWSKA MAGDALENA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL JĘZ. POLSKIEGO

 

galkowskam.darlosu@wp.pl

MGR KIKOŁA JOANNA

(SP + SB)

PSYCHOLOG SZKOLNY

PSYCHOLOG ROZWOJOWY DZIECI I MŁODZIEŻY

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE METODY PSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOZY KLINICZNEJ

TRENING PROWADZENIE ROZMÓW POMOCOWYCH

WSTĘP DO MYŚLENIA SYSTEMOWEGO – PODSTAWY PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ

ZACHOWANIE AUTOAGRESYWNE I POSTAWY SUICYDALNE U DZIECI I MŁODZIEŻY

PSYCHOTERAPIA – RAMY TEORETYCZNE

STUDIUM PSYCHOLOGII SĄDOWEJ

PRACA Z RODZINĄ Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ

INTERWENCJE KRYZYSOWE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM 

CIAŁO POD PRESJĄ EMOCJI

kikolaj.darlosu@wp.pl

MGR KOZA NATALIA

(SP + SB)

MUZYKOTERAPIA

AKADEMIA MUZYCZNA – MUZYKOTERAPIA

AKADEMIA MUZYCZNA – ŚPIEW SOLOWY

AKADEMIA MUZYCZNA – SPEC. WOKALNO – AKTORSKA

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – PEDAGOGIKA OGÓLNA

 

MGR KRAWCZYŃSKA MAŁGORZATA

(SP + SB)

PEDAGOG SPECJALNY

PSYCHOLOG

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA BIOFEEDBACK

krawczynskam.darlosu@wp.pl

MGR KSIĄŻEK JAROSŁAW

(SP + SB)

PEDAGOG SPECJALNY

 

ksiazekj.darlosu@wp.pl

MGR ŁOŚ – FRANCZAK IWONA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL MUZYKI

NAUCZYCIEL PLASTYKI

 

losfranczaki.darlosu@wp.pl

MGR MĄDRY BEATA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

PEDAGOG

TERAPIA RĘKI

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

madryb.darlosu@wp.pl

MILINTOWICZ IWONA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

TERAPIA RĘKI

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

milintowiczi.darlosu@wp.pl

MGR PARUCH ANGELIKA

(SP + SB)

PSYCHOLOG

Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

parucha.darlosu@wp.pl

MGR PETROCZKO ANNA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

UPRAWNIENIA DO NAUCZANIE PRZYRODY

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

petroczkoa.darlosu@wp.pl

MGR PUBLICEWICZ ALEKSANDRA

(SP + SB)

PSYCHOLOG

Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

publicewicza.darlosu@wp.pl

MGR ROSA MARTA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL J. ANGIELSKIEGO

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

rosam.darlosu@wp.pl

MGR SALAMON JOANNA

(SB)

NAUCZYCIEL J. ANGIELSKIEGO

 

salamonj.darlosu@wp.pl

MGR SARNAT WIOLETA

(SP)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

 

sarnatw.darlosu@wp.pl

MGR SAWICKA ANNA

(SP + SB)

FIZJOTERAPEUTA

NAUCZYCIEL REHABILITANT

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TERAPIA RĘKI

TERAPIA TAKTYLNA

TERAPIA KRZYŻOWO – CZASZKOWA

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

sawickaa.darlosu@wp.pl

MGR SITNIK DOROTA

(SB)

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE – PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY – KIERUNEK MALARSTWO, SPECJALNOŚĆ FOTOGRAFIA – MAGISTER SZTUKI

WYŻSZE STUDIUM FOTOGRAFII “AFA” – FOTOGRAFIA

POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFII “PHO-BOS”

sitnikd.darlosu@wp.pl

DR SOLAK SZYMON

(SP + SB)

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

NAUCZYCIEL TECHNIKI

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

DOKTOR HISTORII

PEDAGOG SPECJALNY

UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA: HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

solaks.darlosu@wp.pl

MGR SZEWCZYK KATARZYNA

(SP)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PEDAGOG SPECJALNY

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

szewczykk.darlosu@wp.pl

MGR TRYZNO – ZUBKOWSKA MAGDALENA

(SP)

NAUCZYCIEL J. POLSKIEGO

 

tryznozubkowskam.darlosu@wp.pl

MGR TRZEPIZUR ANNA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

PSYCHOLOG

ARTETERAPIA

trzepizura.darlosu@wp.pl

MGR TRZNADEL PATRYCJA

(SP + SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PEDAGOG SPECJALNY

SZKOLENIE “MÓWIK” – KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

trznadelp.darlosu@wp.pl

MGR WOŁOSZYN – BRYSZ ANNA

(SB)

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

  

 

*SP – NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA “DAR LOSU”

SB – NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA “UNLOCK” – I STOPNIA