REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy Państwa, że rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu” we Wrocławiu trwa do 31.03.2020 roku.

Prosimy o przesyłanie podań drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły: zespolszkol@unlock.wroclaw.pl

Do dnia 15 kwietnia 2020 r. zostanie podjęta decyzja dotycząca przyjęć uczniów do klasy pierwszej.

Po analizie podań przyjęcia dziecka do szkoły zostanie ustalony termin spotkania rekrutacyjnego Państwa z dyrektorem placówki.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa w szkole, z powodu zagrożenia epidemiologicznego, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

Według Regulaminu szkoły o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy rekrutacyjnej z dyrekcją szkoły.

Na rok szkolny 2020/2021 przewidujemy uruchomienie jednej, czteroosobowej klasy pierwszej.