O poradni

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna „UNLOCK” we Wrocławiu to miejsce, w którym terapeuci łączą swoją pasję do pracy z dziećmi z doświadczeniem i wiedzą. Nasza poradnia oferuje profesjonalne wsparcie, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, terapie, zajęcia grupowe i indywidualne, diagnozy, konsultacje oraz szkolenia.

Oferujemy terapie: logopedyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej, biofeedback, terapię ręki, terapię Snoezelen w sali doświadczania świata, fizjoterapię, a także terapię czaszkowo-krzyżową i taktylną.

W naszej obecnej ofercie znajdują się zajęcia z robotyki oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Przeprowadzamy diagnozy, m.in. kompleksową diagnozę w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera we współpracy z psychiatrą dziecięcym i innymi specjalistami, diagnozę ADOS-2, logopedyczną, diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii, procesów integracji sensorycznej, dojrzałości szkolnej.

W naszej ofercie wkrótce także szkolenia!

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: