Nabór do Niepublicznej Szkoły Branżowej UNLOCK

Jesteśmy rodzicami dzieci dotkniętych ASD. Naszym celem jest stworzenie możliwości włączenia naszych dzieci do społeczeństwa i jedną z nich jest nauczenie ich zawodu, tak by mogły samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu. Ponieważ niektórzy z naszych uczniów w tym roku szkolnym (2018/2019) ukończą szkołę podstawową – myśląc o ich przyszłości – zarejestrowaliśmy Szkołę Branżową “UNLOCK”, by dzieci mogły kontynuować naukę w miejscu dostosowanym do ich potrzeb. Chcemy wykształcić ich w zawodzie fotografa – wybór tego zawodu wynika zarówno z zainteresowań naszych uczniów, jak też z faktu, iż mieści się on w obszarze optymalnego funkcjonowania z uwagi na ograniczenia ASD. Z czasem w Szkole Branżowej “UNLOCK” poszerzymy ofertę nauczania zawodów.

W następnym kroku planu naszych działań chcemy stworzyć kompleksowy zakład pracy, w którym nasi uczniowie mogliby swój zawód wykonywać. Mamy wielką nadzieję, że w przyszłości nasze dzieci nie będą musiały korzystać z pomocy opieki społecznej, wręcz przeciwnie – samodzielnie poradzą sobie w życiu.