Muzykowanie w UNLOCK

„Muzyka może nazwać nienazwane i przekazywać niepoznawalne”. 

Leonard Bernstein, amerykański kompozytor, pianista i dyrygent.

Muzyka w UNLOCK od zawsze była ważna i pełniła w naszych szkołach bardzo istotną rolę. Przedstawiamy niektóre z  osiągnięć naszych uczniów. Włożyli oni dużo ciężkiej pracy w to, aby móc zaprezentować świąteczne piosenki, kolędy oraz stworzone przez siebie improwizacje.

Uczniów przygotowała pani mgr Karina Bryła, terapeuta muzyczny w Zespole Szkół Niepublicznych “UNLOCK”, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

“Muzyka wpływa na rozwój osobniczy człowieka, otoczenie dźwiękowe człowieka ma wpływa na wykształcenie się mowy i rozwój mózgu.

Źródła: I.Cross, Muisc, Mind and Evolution, „Psychology of Music” 2001, nr 1; J.Sloboda, Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Warszawa 2002; I.Cross, The nature of music and its evolution, w: S.Hallam, I.Cross, M.Thaut (red.), The Oxford Handbook of Music Psychology, Oxford-New York 2009.

Muzyka wpływa na reakcje fizjologiczne organizmu

Źródło: L-O.Lundqvist et al., Emotional responses to music: experience, expression and physiology, „Psychology of Music” 2009, nr 1, s. 65-73.

Muzyka wpływa na funkcjonowanie mózgu. Podczas słuchania muzyki uaktywniają się obszary mózgu odpowiedzialne za reakcje emocjonalne (śródmóżdże, kora przedczołowa, kora okołooczodołowa, ciało migdałowate, wzgórze, hipokamp, wyspa, jądro półleżące).

Źródło: A.J.Blood, R.J.Zatorre, Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion, „PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 2001, nr 20, s. 11818-11821.

Muzyka wspomaga proces leczenia afazji i komplikacji po udarze mózgu, zmniejsza też odczuwanie bólu i napięcia w różnych ośrodkach mózgu.

Źródło: From Singing to Speaking, Stroke Connection Magazine, September/October 2005.

Muzyka wpływa na wzbudzanie/wywoływanie emocji.

Źródło: J.Sloboda, Music Structure and Emotional Response: Some Empirical Findings, „Psychology of Music” 1991, nr 2, s. 111-115.

Muzyka wpływa na rozwój umiejętności indywidualnych.

Źródło: J.A.Standifer, Effects on Aesthetic Sensitivity of Developing Perception of Musical Expressiveness, „Journal of Research in Music Education” 1970, nr 2, s. 112.

Słuchanie muzyki, granie i śpiewanie: Wspomaga proces uczenia się pisania i czytania.

Źródło: J.M.Standley, J.E.Hughes, Evaluation of an early intervention music curriculum for enhancing prereading/writing skills, „Music Therapy Perspectives” 1997, nr 2, s. 79-85.

Zwiększa efektywność i skuteczność uczenia języków obcych.

Źródło: L.M.Guglielmino, The Affective Edge: Using Songs and Music in ESL Instruction, „Adult Literacy and Basic Education” 1986, nr 1, s. 19-26.

Pozytywnie wpływa na wyniki osiągane z matematyki.

Źródło: N.Geoghegan, M.Mitchelmore, Possible effects of early childhood music on mathematical achievement, „Journal for Australian Research in Early Childhood Education” 1996, nr 1, s. 55-64.

Wspomaga pamięć i koncentrację.

Źródło: B.Synder, Music and Memory. An Introduction, Cambridge 2000.
Kształtuje wyobraźnie przestrzenną J.E.Gromko, A.S.Poorman, The effect of music training on preschoolers’ spatialtermporal task performance, „Journal of Research in Music Education” 1998, nr 2, s. 173-181.

Muzyka wpływa na rozwój kompetencji społecznych.

Źródło: A.Białkowski, M.Migut, Z.Socha, K.M.Wyrzykowska, Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznych Polaków, FMJDW, Warszawa 2014.

Ułatwia proces komunikacji międzygrupowej oraz wzmacnia poczucie przynależności do danej zbiorowości.

Źródło: G.F.Welch, Singing as communication, w: D.Miell, R.MacDonald, D.J.Hargreaves (red.), Musical Communication, Oxford 2005, s. 253-254.

Muzyka wpływa na konkretne działania/zachowania jednostki.

Źródło: A.C.North, M.Tarrant, D.J.Hargreaves, The Effects of Music on Helping Behavior: A Field Study, „Environment and Behavior” 2004, nr 2, s. 268-273.”
Powyższe dane pochodzą z artykułu dr Katarzyna M. Wyrzykowska
Źródło: Wybrane badania na temat wpływu muzyki na rozwój człowieka