Międzynarodowa konferencja "W poszukiwaniu nowych, kompleksowych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem"

Serdecznie dziękujemy firmom: QIAGEN Business Services, KGHM Polska Miedź, TOYA oraz wszystkim zaangażowanym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do wsparcia naszych działań związanych z organizacją tej konferencji.

W dniach 22-23 czerwca 2018 miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa, której tytuł brzmiał: ”W poszukiwaniu nowych, kompleksowych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem”. W dniu 22 czerwca mieliśmy okazję gościć na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, natomiast drugi dzień konferencji – 23 czerwca organizowany był w Hotelu Arkadia w Legnicy.

Celem stowarzyszenia było zorganizowanie międzynarodowej, naukowej konferencji – spotkania i merytorycznej dyskusji naukowców, lekarzy, psychologów poszukujących rozwiązań dla autyzmu, działających w granicach własnych odkryć, kompetencji, zainteresowań i pasji – bez ograniczania się do istniejących paradygmatów współczesnej medycyny i psychologii. Liczymy na to, że takie spotkanie, wymiana doświadczeń, połączenie wartościowych, odważnych koncepcji przyczyni się do pełniejszego stworzenia metod, które pomogą dzieciom ze spektrum autyzmu.