Konsultacje z psychologiem

odbywają się w każdy wtorek w godzinach 14:00-16:oo po wcześniejszym umówieniu się. Numer telefonu znajduje się w zakładce Kontakt.

Psycholog szkolny udziela konsultacji w zakresie:

  • wsparcia i doradztwa psychologicznego uczniów, rodziców oraz członków kadry pedagogicznej,
  • pomocy w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i kryzysowych,
  • wsparcia w trudnościach związanych z adaptacją w szkole,
  • poradnictwa w rozwiązywaniu problemów związanych z kontaktami rodzinnymi, rówieśniczymi oraz środowiskowymi,
  • terapii zaburzeń emocjonalnych,
  • działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka (terapia indywidualna, zajęcia terapeutyczne, zajęcia psychoedukacyjne, różne formy warsztatów),
  • wsparcia w problemach z nauką oraz problemach wychowawczych,
  • kierowania do osób i instytucji udzielających odpowiednich form pomocy.