Konkurs na dyrektora poradni

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania Dzieci z ASD “UNLOCK” ogłasza konkurs na dyrektora Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “UNLOCK” we Wrocławiu.

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna „UNLOCK” we Wrocławiu to miejsce, w którym terapeuci łączą swoją pasję do pracy z dziećmi z doświadczeniem i wiedzą. Nasza poradnia oferuje profesjonalne wsparcie, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, bogatą ofertę zajęć grupowych i indywidualnych, zajęć dodatkowych, diagnozy oraz szkolenia.

Zakres obowiązków

 • kierowanie działalnością Poradni , jej rozwój oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Organ Prowadzący i Radę Pedagogiczną. Ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizację administracyjną, finansową i obsługę gospodarczą Poradni.
 • Sprawy księgowe i kadrowe prowadzi biuro rachunkowe. Do zadań dyrektora należeć będzie współpraca z biurem, przekazywanie miesięcznych wykazów przeprowadzonych zajęć, opisywanie faktur i przekazywanie ich do biura księgowego.
 • ubieganie się o dotacje finansowe poprzez tworzenie projektów, udział w konkursach na rozwój działalności Poradni
 • zatrudnianie pracowników Poradni,
 • podpisywanie opinii specjalistycznych i orzeczeń.
 • obsługa ODPN (Obsługa Dotacji dla Placówek) i SIO (System Informacji Oświatowej) dla potrzeb WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju)

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne. Mile widziane kompetencje i doświadczenia w zakresie zarządzania i marketingu.

Wymiar czasu pracy

 • Wymiar godzin pracy stacjonarnej w Poradni codziennie od godziny 15.00 do 18.00. Odbieranie telefonów, rejestracja klientów Poradni, nadzór pedagogiczny zajęć, dyspozycyjność dla petentów, prowadzenie rejestru wizyt, dokumentacji Poradni, nadzór nad dokumentacją Pedagogiczną, organizacja planu pracy Poradni.
 • Poradnia funkcjonuje od 2018 roku. Zależy nam na jej rozwoju, poszerzaniu oferty zajęć dla dzieci, organizacji specjalistycznych szkoleń, zwiększanie bazy terapeutycznej poprzez pozyskiwanie środków finansowych na drodze konkursów, dotacji, akcji dobroczynnych itp.
 • Wymiar czasu pracy przez pierwsze 3 miesiące w okresie próbnym 15 -20 godzin tygodniowo.
 • W aplikacji prosimy o podanie oczekiwanej stawki wynagrodzenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń

 • Dokumenty przyjmujemy do 15 lutego 2021 roku.

Dołącz do nas na facebooku:

Lub napisz do nas: