Kompleksowa konsultacja specjalistyczna - ustalenie planu diagnozy i terapii

Kompleksowa konsultacja specjalistyczna – ustalenie planu diagnozy i terapii . Obejmuje dwa spotkania (w sumie ok 4 godziny):

  1. Spotkanie z rodzicami, wywiad, analiza dokumentacji.
  2. Obserwacja dziecka, zastosowanie narzędzi diagnozujących.

Omówienie założeń diagnostycznych i terapeutycznych.