Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych (specyficznych trudności w uczeniu się) u uczniów od 10 roku życia – dyskalkulia

Diagnoza pod kątem trudności arytmetycznych, tzw. dyskalkulii, u uczniów na drugim etapie edukacyjnym.

Badanie składa się z dwóch części:
spotkania z psychologiem i pedagogiem.

1 spotkanie: Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy (ok. 1,5 – 2 godz.).
2 spotkanie: Badanie pedagogiczne (ok. 1,5 – 2 godz.)