Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych (specyficznych trudności w uczeniu się) u uczniów od 10 roku życia – dysgrafia, dysortografia

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem i pedagogiem.
Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy i trwa około 1,5 godz.
Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5 – 2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.
Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów kwestionariuszowych, które w sposób obiektywny wskazują poziom nasilenia trudności.
Po umówieniu się prosimy o przyniesienie na każdą wizytę:

  • opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego,
  • przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,
  • opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),
  • dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie).