Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Badania dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Jak przebiega badanie?

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem i pedagogiem,

Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy trwa około 1, 5 godziny.

Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5-2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.

Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów kwestionariuszowych, które w sposób obiektywny wskazują poziom nasilenia trudności.

Co trzeba przygotować?

Po umówieniu się prosimy o przyniesienie na każdą  wizytę:

  • opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego .
  • przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,
  • opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),
  • dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie)