Budynek dla UNLOCK

Odtwórz wideo

“Albo znajdziemy drogę, albo ją sami wytyczymy”. Hannibal

Działając zgodnie z tą sentencją, jako dwie matki dzieci autystycznych, nie widząc możliwości edukacyjnych dla naszych pociech w dostępnych placówkach, wspólnie zaczęłyśmy tworzyć wyjątkową szkołę dla wyjątkowych dzieci. Najpierw założyłyśmy Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Terapii i Wspomagania Dzieci z ASD “UNLOCK”. Następnie powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dar Losu, która z czasem przekształciła się w Zespół Szkół Niepublicznych UNLOCK. Od początków istnienia szkoły ściśle ze sobą współpracujemy i rozwijamy kompleksowe wsparcie dla dzieci z ASD. W skład Zespołu Szkół UNLOCK wchodzą szkoła podstawowa i szkoła branżowa o profilu fotograficznym. Obie szkoły adresowane są dla dzieci z ASD. W planie jest również utworzenie zakładu pracy dla absolwentów szkoły branżowej.

W pierwszym roku działalności szkoły uczęszczało do niej szesnaścioro dzieci, dziś pod naszą opieką jest czterdzieścioro uczniów. Szkoła zaczynała swoją działalność w czterech salach dydaktycznych i jednej sali terapeutycznej, dzisiaj liczy dziesięć sal lekcyjnych i siedem sal terapeutycznych. Jednak przestrzeń ta jest mocno ograniczona. Nie ma możliwości rozszerzania działań na rzecz dzieci z ASD, nie można przyjmować nowych uczniów, a listy rezerwowe do każdej klasy pękają w szwach. Nie ma miejsca, by otworzyć zakład pracy dla absolwentów szkoły branżowej.

Jako matki wzięłyśmy pełną odpowiedzialność za edukację dzieci i za ich przyszłość zawodową. Widzimy możliwości stworzenia dzieciom dobrej przestrzeni do życia dorosłego, miejsca pobytu dziennego, gdzie osoby z ASD będą mogły doświadczać codziennych, efektywnych działań zawodowych, gdzie będą czuły swoją wartość i będą częścią społeczeństwa.

Chcemy stworzyć mieszkania treningowe dla swoich podopiecznych, a w przyszłości ośrodek całodobowy. A dokładniej naszym marzeniem jest stworzenie osiedla domków dla osób z ASD.

Obie wytyczamy wizję działań na rzecz dzieci z ASD i tworzymy autorską, kompleksową metodologię wspierania terapeutycznego i edukacyjnego. Metodologię opartą o własne doświadczenia prywatne i zawodowe, podstawy neurobiologii autyzmu, mocne podstawy psychologiczne, pedagogiczne, medyczne i dietetyczne. Te działania przynoszą dla zdecydowanej większości uczniów duży progres, często zaskakujący nas same. Tworząc optymalną przestrzeń dostosowaną do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci autystycznych zdecydowana większość dzieci w naszych szkołach osiąga znaczące efekty w swoim rozwoju.

W Zespole Szkół Niepublicznych UNLOCK dzieci pracują w grupach dwu, trzy, czteroosobowych oraz indywidualnie.

W szkołach zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów, dysponujemy wysokiej klasy sprzętem terapeutycznym, najwyższej jakości pomocami dydaktycznymi. Mamy bazę kompleksowych terapii, które na komercyjnym rynku terapeutycznym często dla rodziców nie są dostępne ze względów finansowych. Jako matki dzieci autystycznych mamy doświadczenie nie tylko zawodowe, ale i osobiste. Mamy też energię, pomysły i motywację. Chcemy pomóc nie tylko swoim dzieciom, ale i innym dzieciom dotkniętym problemem ASD. Wiemy, że w każdym dziecku kryje się wielki potencjał, który można uwolnić. Takie jest nasze motto. Taka też jest nasza nazwa, metodologia i filozofia: UNLOCK – odkryj i uwolnij potencjał, który drzemie w dziecku…

Do realizacji tej wizji potrzebujemy więcej przestrzeni, większego budynku, dostosowanego do potrzeb osób z ASD.

Wielokrotnie zwracałyśmy się do różnych urzędów z prośbą o wsparcie dla naszych działań w postaci udostępnienia lokalu. Jak dotąd nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Codziennie odbieramy telefony z prośbą o przyjęcie kolejnych uczniów do naszych szkół. Rodzice sygnalizują nam również, że kierują ich tutaj ci sami urzędnicy, którzy wcześniej nie byli w stanie znaleźć lokalu dla naszych szkół… Dziś przypominamy o potrzebach swoich podopiecznych, ale zwracamy również uwagę na dostrzeżenie korzyści w całej, szerokiej perspektywie organizacji nauki dla dzieci z ASD. Będziemy wdzięczne za zainteresowanie również prywatnych przedsiębiorców. Nie prosimy o jałmużnę, a jedynie o udostępnienie, wynajęcie odpowiedniego budynku za odpowiednią cenę.

Potrzebujemy budynku/lokalu we Wrocławiu o powierzchni przynajmniej 800-1000m², aby móc rozwijać i realizować terapię, edukację i wszechstronne wsparcie dla dzieci z ASD.

Możecie wspierać naszą zrzutkę, założoną specjalnie na potrzeby zgromadzenia środków na budynek dla UNLOCK: Zrzutka Budynek dla UNLOCK

Możecie też wspierać nasze działania poprzez wpłatę darowizny.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI,
TERAPII I WSPOMAGANIA
DZIECI Z ASD “UNLOCK”

NR KONTA: 12 1020 5242 0000 2302 0367 9214
TYTUŁ PRZELEWU: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Dziękujemy za każdy rodzaj wsparcia!