Niedyrektywne metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Program szkolenia ustalany indywidualnie. W celu uzyskania większej ilości informacji, bardzo prosimy o kontakt z Poradnią.