Konsultacje z nauczycielami

odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z konkretnym nauczycielem/wychowawcą, codziennie przed zajęciami dydaktycznymi w godzinach 8:00-9:00 oraz po zakończeniu zajęć w godzinach 13:30 – 15:00.

Konsultacje nie odbywają się w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Prosimy o uszanowanie czasu pracy nauczycieli oraz dzieci.