Kompleksowa diagnoza funkcjonalna i ustalenie planu terapii

Polega na określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w różnych aspektach i sferach rozwoju. Oceniany jest rozwój dziecka w różnych sytuacjach. Zostają określone słabe i mocne strony dziecka oraz jego potencjał rozwojowy. Zwracana jest też uwaga na ustalenie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania. Obserwacja dziecka umożliwia identyfikację trudności oraz przygotowanie indywidualnego programu terapeutycznego.